پرواز کن که دیگر

                درخت تن شکسته

صدای برگ زردم

              به جای من نشسته

/ 0 نظر / 8 بازدید