# عشق
چه سخت است                        صدای بی صدایی                                                 در انتظار حرفی                                                                      برای دلربایی حباب عشق را هم                           بهانه ای فنا کرد                                                 پریده ام ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 5 بازدید