# باور
باور این که نبینم روزی                               خنده ساده تو                                                       شده کابوس وجودم هر شب             خنده هایت همه در خاطر من مانده ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 7 بازدید