دلا تا کی به آهنگم نمی رقصی

مرا تنها رها کردی و احوالم نمی پرسی

منم تنها ترین تنها که با یادت پر از دردم

بیا بر جان من بنشین که فردا بی تو من سردم

م.ن.ع

/ 9 نظر / 12 بازدید
lili

در سرا پرده دل غنچه اي مي پرورد، - هديه اي مي آورد - برگ هايش كم كم باز شدند ! برگ ها باز شدند : ـ « ... يافتم ! يافتم ! آن نكته كه مي خواستمش ! با شكوفائي خورشيد و ، گل افشاني لبخند تو، آراستمش !

نيما

سلام شعر زيبايی بود

خود خودمم

تو که اومدی تهرون به ما سر نزدي من بهت سر زدم.

حامد

بذار از اين دنيای بد دنيای کور نابلد سفر کنم تا خواب تو به اعتماد شونه هات تکيه کنم تکيه کنم بذار بشم خراب تو ... .

حامد

بذار از اين دنيای بد دنيای کور نابلد سفر کنم تا خواب تو به اعتماد شونه هات تکيه کنم تکيه کنم بذار بشم خراب تو ... .

حامد

بذار از اين دنيای بد دنيای کور نابلد سفر کنم تا خواب تو به اعتماد شونه هات تکيه کنم تکيه کنم بذار بشم خراب تو ... .

حامد

بذار از اين دنيای بد دنيای کور نابلد سفر کنم تا خواب تو به اعتماد شونه هات تکيه کنم تکيه کنم بذار بشم خراب تو ... .