دل يا هوس

دل من از همه سو در هوس است

خسته از درد و سزایش قفس است

من همان خسته دل دیروزم

دل نبسته ز پی ات می سوزم

پای من از پی تو می لنگد

دست من سوی تو هی می لرزد

من غافل که به پشت هوسم پنهانم

در نهان از پی بت های دلم حیرانم

/ 0 نظر / 13 بازدید