آزادی

 

                 من آزادم

                                  و

                                       آزادی

                                                      بهای بی سر انجامی است

/ 0 نظر / 31 بازدید