من آشنا به شب ها

من دل شکسته تنها

من اینهمه سیاهم

تنها میان غمها

/ 1 نظر / 10 بازدید

زیر بار کوله بار خاطراتتو شکستم,شکستم می رم اما باورم کن که به دست تو شکستم,شکستم می رم و هرم داغت جاده دل کندنم کن از تو دل شکسته اما فکر اون چشای مستم رفتن تو جاده مردن دل به تنهایی سپردن وقت رفتن سخته اما ای خوشا رفتن و رفتن من برای موندن تو همه تن تشنه گقتن تو نموندی و ندیدی غم دل شکستن من تو روزای خالی از عشق که رواج دل شکستن ای خوشا رفتن و رفتن پل پشت سر شکستن