خنده من سرد است

آشنایی زیبا

                  پر پرواز توهم مستی

                                              آرزویی در ما

می شناسد گل سرخ

                               نغمه های بلبل

                                                    می رسد بر دل من

                                                                                شستن غم از گل

یا که در تنهایی

                       رقص یک سایه سرد

                       بر دل خسته من

                                                     که نگاهش تنگ است

چه خوش آوازم من

                            وقت بیداری تو

آنچه می ماند باز

                       خنده ساده تو

/ 2 نظر / 11 بازدید
نيما

سلام زيبا بود آپم ... بيا

هميشه تنها

سلام غريبه اشنا واقعا زيبا بود خسته نباشی يا علی خدانگهدار گفتي كه به احترام دل باران باش باران شدم و به روي گل باريدم. گفتي كه ببوس روي نيلوفر را به عشق تو گونه هاي او بوسيدم. گفتي كه ستاره شو دلي روشن كن من هم چون گل ستاره ها تابيدم. گفتي كه براي باغ دل پيچك باش بر ياسمن نگاه تو پيچيدم. گفتي كه براي لحظه اي دريا شو دريا شدم و ترا به ساحل ديدم. گفتي كه بياد لحظه اي مجنون باش مجنون شدم و ز دوريت ناليدم