غریبه آشنا

غریبه آشنا

آزادی

                   من آزادم                                   و                                        آزادی                                                       بهای بی سر انجامی است
/ 0 نظر / 30 بازدید
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
خرداد 88
1 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
آذر 86
1 پست
مهر 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
3 پست
بهمن 85
9 پست
دی 85
16 پست
عشق
2 پست
دل
1 پست
فریاد
1 پست
نهان
1 پست
باور
1 پست
دریاب
1 پست
از_بر_کن
1 پست
ظلم
1 پست
مظلوم
1 پست
بی_کسی
1 پست
ستمکده
1 پست