غریبه آشنا

 

 

تو بهار سادگی نقش دلم نقش تو شد

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/٢٠ - محمد نصیر عرب