غریبه آشنا

 

 

موندن و به دل نموندن

رفتن و به دل نرفتن

تو صدای سرد امشب

گفتن وبه دل نگفتن

تو صدام کن که رهایی

از من و غصه جدایی

تو بیا کنار باغچه

که بهار باغ مایی

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/٢٠ - محمد نصیر عرب