غریبه آشنا

 

 

من آشنا به شب ها

من دل شکسته تنها

من اینهمه سیاهم

تنها میان غمها

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/۱٩ - محمد نصیر عرب