غریبه آشنا

 

مستی

مرا درگیر دنیا کن اگر سودای جان دارم
و اگر مستم رهایم کن که در دنیا مکان دارم

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩٢/٧/٢٩ - محمد نصیر عرب