غریبه آشنا

 

رسوایی

در نهان از عشق گفتم، آبرویم رفت بر باد

آنچه در دل می سرودم، بر لبانم گشت فریاد

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩٠/۱٢/۱۳ - محمد نصیر عرب