غریبه آشنا

 

یار

مرا دریاب و باور کن

مرا از بی کسی در کن

سرود عاشقی را تو

بیا و با من از بر کن

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩٠/۳/٧ - محمد نصیر عرب