غریبه آشنا

 

بی کسی

از بی کسی به کجا روم که دوست

                                        ما را در این ستمکده آفریده است

      مظلوم ظلم خودیم ای عجب که دل

                                             از شبنم نگاه تو در خون چکیده است

              مسرور شد اگر از خنده رفیق

                                             امید به خنده دنیا نشسته است

      با اینکه با نگاه تو هست در میان راه

                      در بی کسی به کجا ها رسیده است

                                                                              م.ن.ع

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۸/۳/٢٥ - محمد نصیر عرب