غریبه آشنا

 

 

وقتی که رفتی از کنارم زنده بودم

تنها برای تو در اینجا مانده بودم

حالا دگر معنا ندارد بودن من

دنیا ندارد ارزش خندیدن من

 م.ن.ع

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/۳/٢ - محمد نصیر عرب