غریبه آشنا

 

 

گفت صدای عاشقی

    فاصله ها به طول عشق


می روم و به دل رود

عشق نهان روی تو


عشق تو و این دل من !

این دو کجا به هم رسند ؟


من نروم ز این جهان 

 تا که به عاشقی روم

        م.ن.ع               

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۱٢/۱٢ - محمد نصیر عرب