غریبه آشنا

 

 

چه سخت است

                       صدای بی صدایی

                                                در انتظار حرفی

                                                                     برای دلربایی

حباب عشق را هم

                          بهانه ای فنا کرد

                                                پریده ام به هر سو 

                                                                         برای غم زدایی

چه غمزه ها که دیدم

                             درون خواب و رویا

                                                    ولی هجوم شب ها

                                                                               دلیل این جدایی

به آسمان آبی

                   قسم که من اسیرم

                                               در این شب زمستان

                                                                           به یاد آشنایی      

م.ن.ع         

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/٧/۸ - محمد نصیر عرب