غریبه آشنا

 

 

با این همه ، دل تنگم

می رقصم و می جنگم

با هرکه دلش خون شد

هم خانه و هم رنگم

من خسته ولی تنها

آواره ز این دنیا

می سوزم و می خوانم

با یاد تو بی پروا

از بس كه ز تو دورم

بيچاره ترين كورم

با عكس رخ ليلي

در حسرت يك نورم

                  م.ن.ع                          

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۳/٢٢ - محمد نصیر عرب