غریبه آشنا

 

 

باور این که نبینم روزی

                              خنده ساده تو

                                                      شده کابوس وجودم هر شب

            خنده هایت همه در خاطر من مانده

                                                              ولی ...

بی سبب نیست که اتش خبر از سردی خود می آرد

مثل یک برگ درخت

                          وقت عاشق شدنش می ریزد

      می روم تا که بروید اینجا

                                        یک گل لاله سرخ

تو بمان منتظر فروردین

                              نقش این خاطره از من با تو

                                                                     م.ن.ع

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/٢/٢٦ - محمد نصیر عرب