غریبه آشنا

 

 

من ِ تنها

                           به تو می گفتم

                                                                 که تو با من هم

                                                                                                 بنشین تنها

نه من از دنیا

                             نشنیدم باش

                                                              تو چه می گویی

                                                                                                      که تو با من باش

نه من از بودن

                                  نتوان گویم

                                                                    که تو می گویی

                                                                                                         چه غم از بودن­­

                                                                                                                            م.ن.ع

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/٢/٢ - محمد نصیر عرب