غریبه آشنا

 

 

من میان حجمه های شب اسیرم یاریم کن .

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/٩ - محمد نصیر عرب