غریبه آشنا

 

 

من بهاری را ندیدم جز کنار روی تو

آنچه را دیدم چه باشد 

 قطره ای از سوی تو

من سکوتم را سپردم در هوایت تا که صبح

صد ترانه بشکفد

بر جان من از بوی تو

                                                                      م.ن.ع

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۱/۱٧ - محمد نصیر عرب