غریبه آشنا

 

 

بشنو یک بهانه از دل سیاه و خسته ام

کنار کوچه های شب کنار زخم بسته ام

تو از صدای سرد من ندیده ای صدای تن

ببین که خسته گشته ام ز این بهانه های تن

عبور کن عبور کن ز من که دل شکسته ام

ترانه کن بهار خود که دل به تن نبسته ام

ببین برای ماندنم صدا صدای گریه ها

به سوی کهکشان نور عبور لحظه های ما

                                                                     م.ن.ع

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٢/۱ - محمد نصیر عرب