غریبه آشنا

 

 

سروده ام بهانه ای برای با تو بودن است

نشانه ات به روی دل ترانه ای سرودن است

                                                             م.ن.ع

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/٢۱ - محمد نصیر عرب