غریبه آشنا

 

 

                             مجنون به تو می گفت که من خانه بدوشم

                                   در حسرت دیدار تو من باده فروشم

                                   از غیر نترسم که در این خانه ی برباد

                                   می می طلبد عاشق بیچاره به فریاد

                                   ما کز همه سو خسته و حیران نتوانیم

                                   بی لطف تو در خانه عشاق بمانیم

                                                                                               م.ن.ع

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/٧ - محمد نصیر عرب