غریبه آشنا

 

 

در دل غم زده ام جوی آبی جاری است که در آن روی تو را می بینم .

از صدای شرشر جوی روان من تو را می شنوم

که نگاهی به نگاهت نکنم تا فردا

وقت روییدن گل

من تو را خواهم دید .

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/٥ - محمد نصیر عرب