غریبه آشنا

 

 

من باز هم شکستم عهد دوباره ام را

                                                     رها مکن دلم را صدای خسته ام را

   عبور لحظه هایم دهد ندا که بر خیز

                                                    امید هر شب من دهد ترانه ام را

    ای آفتاب مغرب دوباره کن طلوعی

                                                   گشوده ام دوباره نگاه بسته ام را

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/٢۸ - محمد نصیر عرب