غریبه آشنا

 

 

با تو گویم که دمی با من غافل بنشین

با صدای سخن خود تو بسازم به از این

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/٢٦ - محمد نصیر عرب