غریبه آشنا

 

لطف محبوب

رقص و طرب و می به لب و خسته ز هستی

من با تونبودم که تو با من بنشستی

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/٢٤ - محمد نصیر عرب