غریبه آشنا

 

 

باور این که نبینم روزی

                              خنده ساده تو

                                                      شده کابوس وجودم هر شب

            خنده هایت همه در خاطر من مانده

                                                              ولی ...

بی سبب نیست که اتش خبر از سردی خود می آرد

مثل یک برگ درخت

                          وقت عاشق شدنش می ریزد

      می روم تا که بروید اینجا

                                        یک گل لاله سرخ

تو بمان منتظر فروردین

                              نقش این خاطره از من با تو

                                                                     م.ن.ع

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/٢/٢٦ - محمد نصیر عرب


 

آنشب تو را دیدم

                       که تنها در خیابان

                                              می نشستی بر لب دیوار مردم

با خودم گفتم 

                   که انگار این پسر دیوانه گردیده

                                                              و یا در جام هایش قطره ای مستانه نوشیده

من نفهمیدم

                که اخر در پیاله تو چه دیدی

                                                    کین چنین دیوانه وار پرواز را تمرین نمودی بر لب دیوار مردم

روزها می گذرد

                         شب ولی مانده هنوز بر سر وقت قرار

شب شرم آور دنیا به فراموشی روز انجامید

                                                             خنده تلخ تو هم شوق پرواز مرا از بین برد

آه  ...

        من کنون خسته ز این رنگ سیاه دل خود گردیدم

         و امید دل من بر در خانه تو می نگرد پی در پی

                                                                                          م.ن.ع

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/٢/۱٩ - محمد نصیر عرب


 

دلا تا کی به آهنگم نمی رقصی

مرا تنها رها کردی و احوالم نمی پرسی

منم تنها ترین تنها که با یادت پر از دردم

بیا بر جان من بنشین که فردا بی تو من سردم

م.ن.ع

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/٢/۱٠ - محمد نصیر عرب


 

من ِ تنها

                           به تو می گفتم

                                                                 که تو با من هم

                                                                                                 بنشین تنها

نه من از دنیا

                             نشنیدم باش

                                                              تو چه می گویی

                                                                                                      که تو با من باش

نه من از بودن

                                  نتوان گویم

                                                                    که تو می گویی

                                                                                                         چه غم از بودن­­

                                                                                                                            م.ن.ع

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/٢/٢ - محمد نصیر عرب