غریبه آشنا

 

 

آخر برای ماندن از آسمان چه خواهم

من خسته فتاده از عاشقان چه خواهم

بد بود حال دیروز امروز هم چو دیروز

فردا چگونه آید حال انکه در شبم روز

من غافل از نگاهم بیچاره ی غبارم

شب با نگاه بسته دنبال روی یارم

                                                                        م.ن.ع

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/٢٥ - محمد نصیر عرب


 

سروده ام بهانه ای برای با تو بودن است

نشانه ات به روی دل ترانه ای سرودن است

                                                             م.ن.ع

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/٢۱ - محمد نصیر عرب


 

برخیز ای جان اینجا بلا نیست

مانند مستان دل مبتلا نیست

ما در پی می هر سو روانیم

بی جام و جامه دنبال یاریم

                                                            م.ن.ع

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۱٦ - محمد نصیر عرب


 

خورشید به لبخندی

دامن به دلم بگشود

با اینکه زخود دورم

نوری به دلم افزود

                                                    م.ن.ع

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۱٤ - محمد نصیر عرب


 

  هر شب برای ماندن یک جام می به لب کن

با مشق نقش فرهاد معشوقه را طلب کن

ساقی ز روی ما رفت ای شام تن سحر شو

ای جان من شبانه در فکر بال و پر شو

م.ن.ع                 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۱۱ - محمد نصیر عرب


 

                             مجنون به تو می گفت که من خانه بدوشم

                                   در حسرت دیدار تو من باده فروشم

                                   از غیر نترسم که در این خانه ی برباد

                                   می می طلبد عاشق بیچاره به فریاد

                                   ما کز همه سو خسته و حیران نتوانیم

                                   بی لطف تو در خانه عشاق بمانیم

                                                                                               م.ن.ع

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/٧ - محمد نصیر عرب


 

در دل غم زده ام جوی آبی جاری است که در آن روی تو را می بینم .

از صدای شرشر جوی روان من تو را می شنوم

که نگاهی به نگاهت نکنم تا فردا

وقت روییدن گل

من تو را خواهم دید .

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/٥ - محمد نصیر عرب


 

تنهایی و این غم ها بازیچه امشب شد

                                                      از پستی این دنیا خاری به دل از لب شد

گویی که مشام من نشنیده شمیم یار

                                                     با این همه رسوایی بخشیده ز یا رب شد

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۳ - محمد نصیر عرب


 

دل به دریا بندید           قطره ها ناچیزند                    رودها می گذرند

               آنچه در خاطر ما می آید                      پر از خار گل است

           گل فرو می ماند                               در ته جاده به جا

روزی اخر آید                     که گل هستی من                     به برم می آید

چه شعف دارم من                       که امید دل من                    به چراغی باز است

      من ندیدم خورشید                      لیک می دانم                           که نهایت ؛ هر نور

                                                  از دل خورشید است

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۱ - محمد نصیر عرب