غریبه آشنا

 

آزادی

 

                 من آزادم

                                  و

                                       آزادی

                                                      بهای بی سر انجامی است

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩٢/۸/۱٦ - محمد نصیر عرب


مستی

مرا درگیر دنیا کن اگر سودای جان دارم
و اگر مستم رهایم کن که در دنیا مکان دارم

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩٢/٧/٢٩ - محمد نصیر عرب


عشق و دل

عشق را؛

             عاشق اگر دید نیاید بر لب

آنچه به لب رفت بدان در دل نیست.

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩۱/۳/۱٧ - محمد نصیر عرب


رسوایی

در نهان از عشق گفتم، آبرویم رفت بر باد

آنچه در دل می سرودم، بر لبانم گشت فریاد

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩٠/۱٢/۱۳ - محمد نصیر عرب


یار

مرا دریاب و باور کن

مرا از بی کسی در کن

سرود عاشقی را تو

بیا و با من از بر کن

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩٠/۳/٧ - محمد نصیر عرب


روزانه

برخیز که تنهایم

دل بر که نه پیدایم

با حال خوش دیروز

خوشحالم و شیدایم

امروز نه دیروز است

فردا نه امروز است

حال دگری خواهم

هر روز که هر روز است

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٩/۱٢/٥ - محمد نصیر عرب


بی کسی

از بی کسی به کجا روم که دوست

                                        ما را در این ستمکده آفریده است

      مظلوم ظلم خودیم ای عجب که دل

                                             از شبنم نگاه تو در خون چکیده است

              مسرور شد اگر از خنده رفیق

                                             امید به خنده دنیا نشسته است

      با اینکه با نگاه تو هست در میان راه

                      در بی کسی به کجا ها رسیده است

                                                                              م.ن.ع

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۸/۳/٢٥ - محمد نصیر عرب


 

می شناسی تو مرا

یا که در خواب خوشت بیداری

 

زندگی معنی این بودن و دیدن ها نیست

زندگی دیدن یک خواب خوش تنها نیست

 

زندگی حرف ها دارد             با من ، با تو ، با هر آن کس که بزید در آن

بشنو و ببین    آنچه را که به تو می گوید او         آنچه را که به من می گوید       آنچه را که به هر کس گوید

تو ببین و بیاموز از آنها همه هستی را

 

دل دریایی خود را بگشا                    به طلوع خورشید            به سرود باران             به نسیم فردا

 

انتهای همه دیدن ها ، و شنیدن ها را در خودت پیدا کن

و بدان زندانی است که در آن زندانیم

وسعت این زندان       وسعت فکر من است ، وسعت جسم من است ، وسعت بودن ها است .

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/٤/۱۸ - محمد نصیر عرب


 

وقتی که رفتی از کنارم زنده بودم

تنها برای تو در اینجا مانده بودم

حالا دگر معنا ندارد بودن من

دنیا ندارد ارزش خندیدن من

 م.ن.ع

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/۳/٢ - محمد نصیر عرب


 

گفت صدای عاشقی

    فاصله ها به طول عشق


می روم و به دل رود

عشق نهان روی تو


عشق تو و این دل من !

این دو کجا به هم رسند ؟


من نروم ز این جهان 

 تا که به عاشقی روم

        م.ن.ع               

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۱٢/۱٢ - محمد نصیر عرب